好想被狂躁

Od roku 2005 pomáhá wikiHow miliardám lidí ?e?it malé a velké problémy. Spolupracujeme s uznávan?mi odborníky, t?mem vy?kolen?ch v?zkumn?ch pracovník? a velkou komunitou ?tená??, abychom byli nejspolehlivěj?ím, nejkomplexněj?ím a nejlep?ím pr?vodcovsk?m portálem na internetu.

  • 好想被狂躁
    90.000 odborně prově?en?ch ?lánk?

  • D?věryhodné
    500 spolupracujících odborník? k dne?nímu dni zpracovalo více, ne? 30.000 ?lánk?.

P?e?těte si o na?em procesu úprav

好想被狂躁

P?e?těte si ná? p?íběh
The Atlantic, 11. listopadu 2019

"wikiHow je mo?ná největ?í existující komer?ní platformou, která nebyla obviněna z vyu?ívání sv?ch u?ivatel?."

- Kaitlyn Tiffany
Technologická spisovatelka, The Atlantic, oceněn? ?asopis USA

Vice, 12. listopadu 2019

"Jsem nad?ená z toho, jak wikiHow dělá v sou?asnosti nejlep?í konzistentní servisní ?urnalistiku na webu."

- Rachel Miller
Zástupkyně editora ve Vice - mezinárodně uznávaném kanadsko-americkém ?asopisu

Wired UK, 2.b?ezna 2019

"[wikiHow] se stala internetovou odpovědí na témě? ka?dou otázku."

- Nicole Kobie
P?ispívající redaktorka, Wired UK - Britská pobo?ka d?věryhodného amerického technologického ?asopisu